Proszę czekać

Zostań testerem warsztatów

Udostępnij samochód do badań jakości usług w ASO

 

Wypełnij formularz i zgłoś samochód do testu już dziś!

 

Jako klient oczekujesz od warsztatu samochodowego tego samego, czego producent samochodów od swego dealera: najlepszego serwisu i stuprocentowej jakości wykonanej pracy. Aby to zagwarantować dealerzy i producenci zlecają rzeczoznawcom DEKRA przeprowadzenie testów warsztatowych. 

 

Zbliża się termin przeprowadzenia przeglądu okresowego Twojego samochodu? Zgłoś się do testu warsztatowego DEKRA, a pokryjemy część kosztów przeprowadzenia przeglądu serwisowego. Twój pojazd nie może być starszy niż 7 lat, a jego maksymalny przebieg nie może przekraczać 180.000 km. 

 

Na czym polega udział w teście warsztatowym DEKRA?

 

Pracownik DEKRA wprowadzi w Twoim samochodzie drobne zmiany techniczne, np. zmieni ustawienie reflektorów albo wstawi przepaloną żarówkę. Jeśli warsztat przeoczy usterkę, wtedy zostanie ona oczywiście usunięta przez naszego pracownika/audytora po zakończeniu testu. Za dobrowolny udział w teście, w zależności od producenta i typu pojazdu, DEKRA pokrywa cześć kosztów przeglądu serwisowego - minimum 400 zł (brutto).

 

Jesteś zainteresowany udziałem w teście? Prześlij do nas wypełniony formularz. Na podstawie wprowadzonych danych zbadamy aktualną dostępność miejsc do przeprowadzenia testów w Twojej okolicy.

 

Dowiedz się więcej »

 

 Zgłoś się do testu:

1. Administratorem podanych przez Ciebie danych w zakresie imienia i nazwiska, numeru telefonu i adresu e-mail oraz danych pojazdu jest DEKRA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 12A, 02-673 Warszawa, biuro.warszawa@dekra.com, tel. +48.22.577-36-00, zwana dalej DEKRA. 2. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych można kierować do naszego inspektora ochrony danych osobowych, pod adresem: odo.pl@dekra.com. 3. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego RODO), co oznacza, że Twoje dane są przetwarzane w celu rejestracji w naszej bazie testerów oraz ewentualnego zawarcia umowy o współpracy przy realizacji testów warsztatowych, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na DEKRA oraz w celu prawnie uzasadnionego interesu DEKRA, którym jest zapewnienie kontaktu, przeprowadzenie badania satysfakcji oraz ustalenie, obrona i dochodzenie ewentualnych roszczeń. 4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy/współpracownicy DEKRA, którzy w celu wykonania swoich obowiązków mogą otrzymać do nich dostęp, podmioty i organy uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym DEKRA powierzyła przetwarzanie danych na podstawie umowy, np. firmy informatyczne. 5. Twoje dane są przetwarzane przez okres niezbędny do zawarcia i wykonania umowy oraz rozliczeń po jej zakończeniu, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń. 6. Twoje dane mogą być przechowywane na serwerach znajdujących się poza UE, ponieważ korzystamy z zewnętrznego systemu CRM firmy ZOHO. ZOHO należy do programu US Privacy Shield, który potwierdza spełnienie przez tę firmę europejskich wymagań w obszarze bezpiecznego przetwarzania danych. 7. Na zasadach i warunkach określonych w RODO przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych wskazanym w pkt 2. 8. Jeżeli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, możliwe jest wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 9. Podanie przez Ciebie danych nie wynika z żadnego obowiązku prawnego oraz jest dobrowolne, jednak konieczne do przyjęcia Twojego zgłoszenia do testu warsztatu samochodowego, co oznacza, że odmowa podania przez Ciebie danych osobowych będzie równoznaczna z dobrowolną rezygnacją z rejestracji w bazie i uczestnictwa w teście. 9. Twoje dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Jeśli w Twojej okolicy posiadamy do realizacji test warsztatowy, wtedy nawiążemy z Tobą kontakt.