Proszę czekać

Zostań testerem warsztatów

Udostępnij samochód do badań jakości usług w ASO

 

Wypełnij formularz i zgłoś samochód do testu już dziś!

 

Jako klient oczekujesz od warsztatu samochodowego tego samego, czego producent samochodów od swego dealera: najlepszego serwisu i stuprocentowej jakości wykonanej pracy. Aby to zagwarantować dealerzy i producenci zlecają rzeczoznawcom DEKRA przeprowadzenie testów warsztatowych. 

 

Zbliża się termin przeprowadzenia przeglądu okresowego Twojego samochodu? Zgłoś się do testu warsztatowego DEKRA, a pokryjemy część kosztów przeprowadzenia przeglądu serwisowego. Twój pojazd nie może być starszy niż 10 lat, a jego maksymalny przebieg nie może przekraczać 250.000 km. 

 

Na czym polega udział w teście warsztatowym DEKRA?

 

Pracownik DEKRA wprowadzi w Twoim samochodzie drobne zmiany techniczne, np. zmieni ustawienie reflektorów albo wstawi przepaloną żarówkę. Jeśli warsztat przeoczy usterkę, wtedy zostanie ona oczywiście usunięta przez naszego pracownika/audytora po zakończeniu testu. Za dobrowolny udział w teście, w zależności od producenta i typu pojazdu, DEKRA pokrywa cześć kosztów przeglądu serwisowego - minimum 400 zł (brutto).

 

Jesteś zainteresowany udziałem w teście? Prześlij do nas wypełniony formularz. Na podstawie wprowadzonych danych zbadamy aktualną dostępność miejsc do przeprowadzenia testów w Twojej okolicy.

 

Dowiedz się więcej »

 

 Zgłoś się do testu:

Informujemy, że podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne oraz, że mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać poniższe zgody, a ich wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na ich podstawie przed ich wycofaniem.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

1. Współadministratorami podanych przez Ciebie danych w zakresie imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu i adresu e-mail oraz danych pojazdu są DEKRA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. P. Gintrowskiego 28, 02-697 Warszawa, biuro.warszawa@dekra.com, tel. +48.22.577-36-00 oraz DEKRA Certfication Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Legnickiej 48 H, 54-202 Wrocław, biuro.wroclaw@dekra.com, tel. +48.71.780-47-77. 2. Współadministratorzy danych uzgodnili, że odpowiadają w takim samym stopniu za wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności w odniesieniu do realizacji praw przysługujących podmiotom danych. 3. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych można kierować do naszego inspektora ochrony danych osobowych pod adresem: odo.pl@dekra.com 4. Podane przez Państwa dane będą przetwarzane do celów organizacji testu warsztatu samochodowego. 5. Państwa dane będą przechowywane w bazach Współadministratorów przez okres 3 lat od dnia ostatniego kontaktu w sprawie będącej przedmiotem pytania. 6. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 23 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29.08.1997r. – o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922 ze zm.), zwanej dalej Ustawą oraz art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L Nr 119 str. 1 (od dnia rozpoczęcia stosowania ww. rozporządzenia, tj. od dnia 25.05.2018 r.), co oznacza, że przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie odbywać się na podstawie Państwa zgody. 7. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy/współpracownicy Współadministratorów danych, którzy w celu wykonania swoich obowiązków mogą otrzymać do nich dostęp. 8. Państwa dane mogą być przechowywane na serwerach znajdujących się poza UE, ponieważ korzystamy z zewnętrznego systemu CRM firmy ZOHO. ZOHO należy do programu US Privacy Shield, który potwierdza spełnienie przez tę firmę europejskich wymagań w obszarze bezpiecznego przetwarzania danych. 9. Przysługuje Państwu zawsze prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie poprzez kontakt z naszym inspektorem ochrony danych wskazanym w pkt 3. 10. Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, możliwe jest wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 11. Podanie przez Państwa danych nie wynika z żadnego obowiązku prawnego oraz jest dobrowolne, jednak konieczne do przyjęcia Państwa zgłoszenia do testu warsztatu samochodowego, co oznacza, że odmowa podania przez Państwa danych osobowych będzie równoznaczna z dobrowolną rezygnacją z uczestnictwa w teście. 12. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Jeśli w Twojej okolicy posiadamy do realizacji test warsztatowy, wtedy nawiążemy z Tobą kontakt.