Proszę czekać

Zostań testerem warsztatów

Udostępnij samochód do badań jakości usług w ASO

 

Wypełnij formularz i zgłoś samochód do testu już dziś!

 

Jako klient oczekujesz od warsztatu samochodowego tego samego, czego producent samochodów od swego dealera: najlepszego serwisu i stuprocentowej jakości wykonanej pracy. Aby to zagwarantować dealerzy i producenci zlecają rzeczoznawcom DEKRA przeprowadzenie testów warsztatowych. 

 

Zbliża się termin przeprowadzenia przeglądu okresowego Twojego samochodu? Zgłoś się do testu warsztatowego DEKRA, a pokryjemy część kosztów przeprowadzenia przeglądu serwisowego. Twój pojazd nie może być starszy niż 7 lat, a jego maksymalny przebieg nie może przekraczać 180.000 km. 

 

Na czym polega udział w teście warsztatowym DEKRA?

 

Pracownik DEKRA wprowadzi w Twoim samochodzie drobne zmiany techniczne, np. zmieni ustawienie reflektorów albo wstawi przepaloną żarówkę. Jeśli warsztat przeoczy usterkę, wtedy zostanie ona oczywiście usunięta przez naszego pracownika/audytora po zakończeniu testu. Za dobrowolny udział w teście, w zależności od producenta i typu pojazdu, DEKRA pokrywa cześć kosztów przeglądu serwisowego - minimum 400 zł (brutto).

 

Jesteś zainteresowany udziałem w teście? Prześlij do nas wypełniony formularz. Na podstawie wprowadzonych danych zbadamy aktualną dostępność miejsc do przeprowadzenia testów w Twojej okolicy.

 

Dowiedz się więcej »

 

 Zgłoś się do testu:

Informujemy, że podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne oraz, że mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać poniższe zgody, a ich wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na ich podstawie przed ich wycofaniem.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

1. Współadministratorami podanych przez Ciebie danych w zakresie imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu i adresu e-mail oraz danych pojazdu są DEKRA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rzymowskiego 28, 02-697 Warszawa, biuro.warszawa@dekra.com, tel. +48.22.577-36-00 oraz DEKRA Certfication Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy przy ul. Legnickiej 48 H, 54-202 Wrocław, biuro.wroclaw@dekra.com, tel. +48.71.780-47-77. 2. Współadministratorzy danych uzgodnili, że odpowiadają w takim samym stopniu za wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności w odniesieniu do realizacji praw przysługujących podmiotom danych. 3. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych można kierować do naszego inspektora ochrony danych osobowych, pod adresem: odo.pl@dekra.com 4. Podane przez Państwa dane będą przetwarzane do celów organizacji testu warsztatu samochodowego. 5. Państwa dane będą przechowywane w bazach Współadministratorów przez okres 3 lat od dnia ostatniego kontaktu w sprawie będącej przedmiotem pytania. 6. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L Nr 119 str. 1 (od dnia rozpoczęcia stosowania ww. rozporządzenia, tj. od dnia 25.05.2018 r.), co oznacza, że przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie odbywać się na podstawie Państwa zgody. 7. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy/współpracownicy Współadministratorów danych, którzy w celu wykonania swoich obowiązków mogą otrzymać do nich dostęp oraz podmioty, którym Współadministratorzy powierzyli przetwarzanie danych na podstawie umowy, np. firmy informatyczne. 8. Państwa dane mogą być przechowywane na serwerach znajdujących się poza UE, ponieważ korzystamy z zewnętrznego systemu CRM firmy ZOHO. ZOHO należy do programu US Privacy Shield, który potwierdza spełnienie przez tę firmę europejskich wymagań w obszarze bezpiecznego przetwarzania danych. 9. Na zasadach i warunkach określonych w RODO przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych wskazanym w pkt 3. 10. Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, możliwe jest wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 11. Podanie przez Państwa danych nie wynika z żadnego obowiązku prawnego oraz jest dobrowolne, jednak konieczne do przyjęcia Państwa zgłoszenia do testu warsztatu samochodowego, co oznacza, że odmowa podania przez Państwa danych osobowych będzie równoznaczna z dobrowolną rezygnacją z uczestnictwa w teście. 12. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Jeśli w Twojej okolicy posiadamy do realizacji test warsztatowy, wtedy nawiążemy z Tobą kontakt.