Proszę czekać

Zostań testerem warsztatów - FAQ

Dowiedz się więcej o udziale w teście warsztatowym DEKRA i jego przebiegu

 

 • Jakie kryteria muszę spełnić, aby wziąć udział w teście?
  • W zależności od marki pojazdu w programie mogą brać udział pojazdy które spełniają następujące kryteria:
   • nie są starsze niż 7 lat
   • ich przebieg nie przekroczył 180 000 km
   • mają zachowaną ciągłość historii przeglądowej w Autoryzowanym Serwisie danej mark
  • Kryteria kwalifikacji pojazdów do badań są określane przez producenta i mogą wykraczać ponad podane powyżej limity.

 

 • W jaki sposób i kiedy mój samochód zostanie przygotowany do testu?
  • Przygotowanie pojazdu do badania odbywa się bezpośrednio przed przeglądem serwisowym. Spotkanie z Audytorem ma miejsce na ok. 90 minut przed umówionym terminem przeglądu. Audytor DEKRA, na podstawie wytycznych producenta, przygotowuje punkty kontrolne w pojeździe. Może to być np. zmniejszenie ciśnienia w kole zapasowym lub przestawienie dyszy spryskiwacza. Wszystkie przygotowane punkty kontrolne są przywracane do prawidłowego stanu przez serwis w trakcie przeglądu lub przez Audytora DEKRA po zakończonym badaniu. 
 • Czy po przeprowadzeniu rejestracji muszę brać udział w teście?
  • Nie. Uczestnictwo w badaniu jest zawsze dobrowolne. 

 

 • Co uzyskam za wzięcie udziału w teście?
  • W ramach podziękowania za udział w badaniu DEKRA Polska zrefunduje część kosztów przeglądu, która może wynieść nawet 1000 zł brutto (min. 400 zł).  

 

 • Czy wzięcie udziału w teście wiąże się dla mnie z dodatkowymi kosztami?
  • Nie. DEKRA Polska nie obciąża uczestnika badania żadnymi dodatkowymi kosztami.

 

 • Ile trwa udział w teście?
  • Czas przeprowadzenia testu w serwisie odpowiada standardowemu przeglądowi, ale jest powiększony o czas potrzebny do przygotowania pojazdu przez Audytora DEKRA, co zajmuje ok. 45 minut.

 

 • Czy test warsztatowy muszę przeprowadzić całkiem sam?
  • Nie. W związku z tym, że badanie musi być zrealizowane zgodnie z wytycznymi producenta, za jego przebieg zawsze odpowiedzialny jest Audytor DEKRA. Rozróżniamy dwa typy badań:
   • realizowane przez profesjonalnego Audytora DEKRA. Przygotowanie pojazdu oraz wizytę w stacji serwisowej realizuje Audytor DEKRA;
   • realizowane przy współudziale użytkownika pojazdu. Przygotowanie pojazdu do badania realizuje Audytor DEKRA. Do serwisu użytkownik pojazdu udaje się samodzielnie.

 

Przebieg testu warsztatowego:

 1. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego
 2. Kontakt ze strony DEKRA, jeśli pojazd spełnia założone kryteria
 3. Szczegółowe omówienie przebiegu testu przez Audytora DEKRA (ustalenie daty i miejsca przeglądu w porozumieniu z Audytorem DEKRA)
 4. Spotkanie z Audytorem DEKRA przed przeglądem celem przygotowania auta do testu warsztatowego
 5. Wizyta w serwisie - ocena standardu obsługi klienta
 6. Weryfikacja standardu obsługi technicznej przez Audytora DEKRA
 7. Koniec testu warsztatowego DEKRA - rozliczenie z klientem

 

Zarejestruj się w bazie DEKRA i zostań testerem warsztatów »