Proszę czekać

Test DEKRA baterii pojazdów elektrycznych/hybrydowych

Test DEKRA baterii pojazdów elektrycznych/hybrydowych

Nasz test baterii pojazdu elektrycznego zapewnia przejrzysty pomiar pojemności baterii z uzyskaniem wyników w ciągu kilkunastu minut.

 

SoH w pojeździe elektrycznym ma bardzo duży wpływ na wartość rynkową pojazdu oraz jego użyteczność. Wysoce zaawansowany i precyzyjnie skalibrowany system pomiarowo-analityczny opracowany w wyniku pracy badawczej DEKRA, pozwala określić w sposób wiarygodny faktyczną kondycję baterii pojazdów elektrycznych/hybrydowych, przy zachowaniu tolerancji pomiaru na poziomie +/- 2,5%.

 

Test DEKRA baterii opiera się na opatentowanym i wysoce zaawansowanym algorytmie wykorzystującym sztuczną inteligencję oraz oferuje szybkie i dokładne wyniki, dostarczane w ciągu minut, a nie godzin, co jest typowe dla innych testów baterii pojazdów elektrycznych i hybrydowych.

Wiarygodność systemu pomiarowo-analitycznego tes tu DEKRA baterii została potwierdzona przez Uniwersytet Techniczny w Aachen, będący jedną z najbardziej prestiżowych uczelni technicznych w Niemczech.

 

Korzyści z naszego testu akumulatorów EV:

  • Analiza baterii pojazdu elektrycznego/hybrydowego w ok. 15 minut

  • Doskonały stosunek czasu do dokładności pomiaru

  • Przejrzysty raport o stanie baterii określa pozostałą pojemność baterii SoH

  • Natychmiastowe dostarczenie wyników testu pocztą elektroniczną

 

Bateria trakcyjna jest głównym czynnikiem wpływającym na wartość rynkową pojazdu elektrycznego. Niekorzystne warunki, takie jak nieefektywny styl jazdy, wysoka prędkość jazdy, ciepło i zimno, przebieg, cykle ładowania i wiele innych czynników mogą zmniejszyć pojemność baterii.

Test DEKRA baterii zapewnia wiarygodne i przejrzyste określenie pozostałej pojemności akumulatora SoH, dzięki czemu kupujący i sprzedający mogą lepiej oszacować wartość, funkcjonalność i wydajność używanych pojazdów elektrycznych.

 

Procedura pomiaru

 

Przygotowanie

Połączenie testera DEKRA z portem OBDI pojazdu oraz uruchomienie aplikacji DEKRA zainstalowanej na smartfonie eksperta DEKRA

 

Pomiar statyczny

Odczyt danych diagnostycznych oraz weryfikacja gotowości pojazdu do testu dynamicznego

Pomiar dynamiczny

Próba przyspieszenia na odcinku ok. 100 m celem pobrania danych do wyliczenia parametru SoH

Raport

Bezpośrednio po zakończeniu próby przyspieszenia na ekranie smartfonu eksperta DEKRA generowany jest wynik badania, który przesyłany jest również w formacie PDF na email

 

Najczęściej zadawane pytania


Jakie czynniki wpływają na starzenie się baterii pojazdu elektrycznego/hybrydowego?

Starzenie się baterii jest nie tylko funkcją czasu (wiek kalendarzowy), ale także cyklicznego ładowania i rozładowywania (wiek cykliczny). Wraz ze starzeniem się baterii stopniowo zmniejsza się jej pojemność, co wpływa na zasięg pojazdu. Starzenie się baterii trakcyjnej pojazdu elektrycznego/hybrydowego oznacza pogorszenie się jej właściwości. Oprócz starzenia się baterii do innych negatywnych czynników należą: wysoka temperatura, przeładowanie (wysokie napięcie), głębokie rozładowanie (niskie napięcie), wysokie napięcie ładowania.

 

Dlaczego ważne jest, aby znać pozostałą pojemność baterii SoH?

Bateria jest najdroższą częścią samochodu elektrycznego, dlatego jego pozostała pojemność (SoH) - jest kluczowym czynnikiem określającym wartość samochodu. SoH spada gwałtownie od 70-80% pierwotnej pojemności baterii. Dzięki testowi DEKRA baterii, parametr ten może być dokładnie zmierzony. To świetna wiadomość dla osób i podmiotów zainteresowanych użytkowaniem pojazdów elektrycznych i hybrydowych, ponieważ stanowi podstawę do bardziej przejrzystych negocjacji sprzedażowych. Zapewnia również jasne i dokładne wskazanie rzeczywistej pojemności baterii, a tym samym wskaźnik jej użyteczności.

 

Czym test DEKRA baterii różni się od innych testów?

Test DEKRA w odróżnieniu od innych testów, oferuje szybkie i dokładne wyniki, dostępne w ciągu minut, a nie godzin, co jest typowe dla innych testów baterii. Tradycyjne, długotrwałe procedury wymagają rozładowania lub naładowania baterii, podczas gdy test baterii DEKRA tego nie wymaga. W rzeczywistości test DEKRA może być wykonany w około 15 minut. Dokładność pomiaru została zweryfikowana przez Uniwersytet RWTH Aachen, a także przez różnych producentów aut elektrycznych.

 

Jakie są warunki wstępne do przeprowadzenia testu?

1. Samochód musi być wyposażony w pokładowy interfejs diagnostyczny (OBDI), aby można było podłączyć za pomocą kabla tester DEKRA.

2. Akumulator musi spełniać następujące warunki:

  • stan naładowania (SoC) pomiędzy 40% - 80%.
  • temperatura baterii pomiędzy +10°C a +30°C (badana podczas pomiaru statycznego)
  • odchylenie pomiędzy minimalną i maksymalną temperaturą ogniw w baterii wynosi <2°C (badana podczas pomiaru statycznego)

Jeśli te warunki nie są spełnione, wyświetlany jest komunikat o błędzie i test nie może być przeprowadzony.

W przypadku testu dynamicznego wymagany jest ok. 100 metrowy odcinek utwardzonej płaskiej powierzchni, na której można bezpiecznie rozpędzić pojazd do prędkości ok. 50 km/h.

 

Jak dokładnie przebiega test? 

Procedura opiera się na pomiarze różnych danych baterii, takich jak natężenia i napięcia pod obciążeniem, tj. podczas krótkiego przyspieszenia. Prawdziwe know-how leży jednak w klasyfikacji mierzonych tu wartości. Za tą procedurą stoi bardzo złożona, wysoce zaawansowana baza danych i opatentowany algorytm. Podstawowe dane są ustalane wstępnie dla każdego typu pojazdu poprzez pomiary dokonywane w różnych warunkach; potem następuje odpowiednia strukturyzacja i dalsze złożone obliczenia, w niektórych przypadkach z pomocą sztucznej inteligencji. Cały ten proces określamy mianem "parametryzacji". Wartości zmierzone w przypadku testowym są następnie oceniane na podstawie tych parametrów specyficznych dla danego typu.

 

Co zawiera raport i jak można go otrzymać? 

Raport z testu DEKRA baterii zawiera wartość pojemności pozostałej SoH, dane nominalne (np. pojemność nominalna, napięcie i prąd ogniwa), a także bardziej ogólne informacje o pojeździe (np. model, numer identyfikacyjny pojazdu i przebieg). Wynik jest dostępny natychmiast po ocenie i może zostać przesłany użytkownikowi pocztą elektroniczną.

 

Dla jakich typów pojazdów można obecnie przeprowadzić test? 

Test baterii DEKRA nie obejmuje jeszcze wszystkich marek i modeli, gdyż dla każdego modelu pojazdu niezbędne jest przeprowadzenie osobnej procedury parametryzacji danych na bazie wielu jazd testowych. Lista dostępnych marek znajduje się w formularzu zamówienia i jest ona stale uzupełniana o kolejne modele.