Proszę czekać

Szkolenia specjalistyczne dla diagnostów

Program szkoleń DEKRA Polska dla diagnostów samochodowych

 


Kandydaci na diagnostów samochodowych oraz aktywni zawodowo diagności mogą poszerzyć swoją wiedzę techniczną oraz powiększyć zakres kompetencji praktycznych, biorąc udział w jednym z szeregu szkoleń specjalistycznych, realizowanych przez doświadczonych wykładowców DEKRA Polska. Szkolenia odbywają się w Warszawie, w siedzibie DEKRA Polska oraz w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów.

 

Zakres szkoleń dla diagnostów obejmuje:

 • Okresowe badania techniczne
 • Uzupełniające szkolenia specjalistyczne

 

Uczestnicy szkoleń mogą efektywnie zapoznać się problematyką badań diagnostycznych pojazdów dzięki teoretyczno-praktycznemu charakterowi prowadzonych zajęć.

 

Szkolenia dla kandydatów na diagnostów DEKRA Polska realizuje na podstawie Zezwolenia Ministra Infrastruktury TD-3r-053-32/04, w oparciu o program zatwierdzony przez Ministra Infrastruktury w Rozporządzeniu dotyczącym szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów.

 

Szkolenia:

 

Szkolenie podstawowe dla diagnostów - okresowe badania techniczne:

 • Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z systemem oraz zakresem badań technicznych w Polsce, metodami kontroli stanu technicznego pojazdów oraz funkcjonowaniem Stacji Kontroli Pojazdów

 

Warunki techniczne pojazdów – zmiany w przepisach:

 • Celem szkolenia jest przekazanie podstawowej wiedzy na temat nowych regulacji dotyczących warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, co pozwoli na właściwą interpretację przepisów oraz uniknięcie błędów związanych z brakiem znajomości nowych aktów prawnych lub ich niewłaściwą interpretacją

 

Znakowanie i identyfikacja pojazdów samochodowych – VIN:

 • Celem szkolenia jest przedstawienie zasad znakowania i identyfikacji pojazdów samochodowych z uwzględnieniem rodzajów oraz położenia znaków identyfikacyjnych w pojeździe

 

Szkolenie podstawowe uzupełniają szkolenia specjalistyczne:

 • Badania autobusu, który może poruszać się z prędkością 100 km/h po drogach ekspresowych
 • Badania pojazdu przeznaczonego do przewozu materiałów niebezpiecznych tzw. ADR
 • Badania pojazdów przystosowanych do zasilania gazem
 • Badania pojazdów sprowadzonych z zagranicy, skierowanych na badania przez policję lub starostę
 • Badania pojazdów marki "SAM" na zgodność z warunkami technicznymi


Szkolenia dla kandydatów na diagnostów

DEKRA Polsce oferuje również kompleksowe szkolenia dla osób chcących zdobyć uprawnienia diagnosty samochodowego. Zajęcia służą zapoznaniu kandydata z systemem badań technicznych w Polsce, zakresem badań, obowiązującymi przepisami, metodami kontroli stanu technicznego pojazdów i funkcjonowaniem Stacji Kontroli Pojazdów w zakresie badań okresowych i specjalistycznych oraz przygotowanie do egzaminu w Transportowym Dozorze Technicznym.

 

Ukończenie każdej części szkolenia jest potwierdzane zaświadczeniem zgodnie ze wzorem w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów (Dziennik Ustaw Nr 246 Poz. 2469 z 2004 r. z późn. zm.).

 


Kandydat ubiegający się o uprawnienia diagnosty musi posiadać odpowiednie wykształcenie kierunkowe oraz odbyć praktykę zawodową:

 1. wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów albo
 2. średnie wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo
 3. wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo
 4. średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.
 5. Kandydat na diagnostę musi też ukończyć wymagane szkolenia. Szkolenia zakończone są egzaminami teoretycznym i praktycznym, składanymi przed komisją powoływaną przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.

 

Program szkolenia:

 

Lp. 

Rodzaj szkolenia 

Zakres 

Ilość godzin

Cena
(netto)

Cena 
Partner DEKRA 
(netto)

1.

 

szkolenie podstawowe 

okresowe badania techniczne 

54 h 

1000 zł

800 zł 

2.

 

 

 

szkolenia specjalistyczne

ADR 

16 h

300 zł 

240 zł

3.

 

BUS 100 

9 h

300 zł

240 zł 

4.

 

Gaz 

14 h

300 zł 

240 zł

5.

 

badania dodatkowe  

(m.in. pojazdy sprowadzone z zagranicy, kierowane na badania przez policję lub starostę) 

23 h

300 zł

240 zł

 

 

Razem

116 h 

2200 zł

1760 zł

 

 

 • Szkolenia prowadzone są na podstawie zezwolenia Ministra Infrastruktury nr TD-3r-053-32/04 
 • Podstawa prawna prowadzonych szkoleń: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych
 • Ceny dla Stacji Kontroli Pojazdów Partner DEKRA uwzględniają 20% rabatu 
 • Cena obejmuje wszystkie materiały szkoleniowe 
 • Dodatkowo istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia u klienta
 • Szkolenia prowadzone będą przez doświadczonych wykładowców 

 

Program szkoleń dla diagnostów skierowany jest do:

 • Stacji Kontroli Pojazdów