Proszę czekać

Szkolenia dla kadry menedżerskiej, handlowców i doradców

Program szkoleń dla kadry menedżerskiej, handlowców i doradców


Szkolenia certyfikujące w zakresie wsparcia rozwoju sprzedaży


Program szkoleń DEKRA dla przedsiębiorstw z sektora motoryzacyjnego w zakresie wsparcia rozwoju sprzedaży. Szkolenia, oparte o system zarządzania jakością ISO 9001:2008 i prowadzone przez doświadczonych trenerów DEKRA, dedykowane są dla kadry menedżerskiej oraz handlowców i doradców.

 

Programy warsztatów szkoleniowych opracowywane są w oparciu o wyniki diagnozy sytuacji wewnętrznej i rozpoznania potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa, w tym potrzeb szkoleniowych kadry menedżerskiej. Przy tworzeniu programu brane są pod uwagę wymagane postawy i zachowania menedżerskie, procedury i branżowe standardy pracy, aspekty stricte biznesowe, formalno-prawne i etyczne, jak również uwarunkowania psychospołeczne procesów zarządzania ludźmi lub uwarunkowania psychospołeczne procesu wymiany handlowej i obsługi klienta.

 

Metodyka szkoleń:

 • ćwiczenia w podzespołach – warsztaty praktyczne
 • mini-seminaria interaktywne połączone z moderowanymi dyskusjami z grupą uczestników
 • ćwiczenia indywidualne i zadania
 • burze mózgów
 • studia przypadków
 • narzędzia diagnostyczne: testy kompetencyjne, testy wiedzy, ankiety samooceny, arkusze samooceny i oceny warsztatów oraz testy psychometryczne

 

Szkolenia dla kadry menedżerskiej

 

Szkolenia certyfikujące DEKRA dla kadr menedżerskich mają na celu wdrożenie spójnych z oczekiwaniami klienta standardów zarządzania jednostką organizacyjną oraz standardów pracy menedżera z podległym mu zespołem pracowniczym.

 

Służą także rozwinięciu wybranych kompetencji osobistych menedżera, które wpływają na skuteczność jego działań w ramach pełnionych funkcji kierowniczych.

 

Programy szkoleń certyfikujących DEKRA dla kadry menedżerskiej obejmują m.in. następujące obszary merytoryczne:

 • Psychologia zarządzania
 • Zarządzanie motywacją | Motywowanie pracowników
 • Zarządzanie sprzedażą | Zarządzanie zespołem sprzedaży
 • Zarządzanie zespołem | Style zarządzania zespołem
 • Zarządzanie | Zadania kierownicze – Rozwój kompetencji menedżerskich
 • Praca z zespołem w myśl podejścia coachingowego
 • Wspieranie rozwoju osobistego pracownika w myśl podejścia coachingowego
 • Budowanie zespołu i współpracy wewnątrzzespołowej
 • Profesjonalna rekrutacja i dobór personelu
 • Rekrutacja i dobór personelu poprzez Centrum Oceny | Assessment Center & Development Center
 • Przywództwo i budowanie autorytetu przełożonego
 • Wytyczanie celów i planowanie zadań
 • Zarządzanie przez cele | Zarządzanie przy wykorzystaniu wskaźników KPI
 • Time Management i organizacja pracy
 • Delegowanie zadań i uprawnień
 • Kontrola i analiza wyników pracy | egzekwowanie zadań
 • Modelowanie kompetencji i okresowa ocena pracownicza
 • Zarządzanie konfliktem
 • Time Management i organizacja pracy
 • Zarządzanie priorytetami i trudnymi decyzjami
 • Zarządzanie lojalnością Klienta | Psychologia budowania relacji z Klientami
 • Jak szkolić pracowników | Train the Trainer
 • Zarządzanie procesem zmian w podległej jednostce organizacyjnej firmy
 • Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych
 • Motywacja | Automotywacja
 • Sztuka savoir-vivre’u w biznesie

 

Szkolenia dla handlowców i doradców

 

Celem szkoleń dla handlowców i doradców jest praktyczny rozwój wybranych kwalifikacji zawodowych i kompetencji osobistych uczestnika.

 

Skupiając się na praktycznym treningu umiejętności (interpersonalnych, handlowych i negocjacyjnych) i rozwoju wybranych kompetencji osobistych, podnoszona jest samoświadomość uczestników w zakresie roli i zadań kadr sprzedaży i obsługi klienta. Kształtowanie profesjonalnych postaw i zachowań pracowniczych przekłada się na poprawę jakości i efektywności działań handlowych realizowanych w bezpośrednich relacjach z klientem.

 

Programy szkoleń certyfikujących DEKRA dla handlowców i doradców klienta obejmują m.in. następujące obszary merytoryczne:

 • Profesjonalna sprzedaż i rozwój umiejętności handlowych
 • Standardy sprzedaży | Sprzedaż w świetle standardów jakości
 • Profesjonalna obsługa Klienta | Standardy obsługi Klienta
 • Profesjonalna obsługa Klienta na etapie opieki posprzedażnej
 • Negocjacje | Negocjacje handlowe | Negocjowanie cen
 • Sprzedaż w relacjach business-to-business | Sprzedaż flotowa
 • Rozmowa handlowa | Sales talk
 • Psychologia komunikacji społecznej w świetle typologii Klienta
 • Psychologia postaw i zachowań konsumenckich
 • Komunikacja interpersonalna w relacjach z Klientem
 • Prospecting potencjalnych Klientów
 • Telemarketing, czyli jak skutecznie pozyskiwać Klientów przez telefon
 • Profesjonalna obsługa Klienta VIP /w segmencie premium
 • Standardy obsługi Klienta VIP /w segmencie premium
 • Analiza potrzeb Klienta
 • Zarządzanie tzw. trudnymi sytuacjami w relacjach z Klientem
 • Sztuka prezentowania produktu | oferty handlowej
 • Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych
 • Sztuka zarządzania tzw. trudnymi sytuacjami w relacjach z Klientem
 • Sztuka domykania sprzedaży | Closing Techniques
 • Zarządzanie lojalnością Klienta | Psychologia budowania relacji z Klientami
 • Motywacja | Automotywacja
 • Rozwój kompetencji osobistych i emocjonalnych | Rozwój interpersonalny
 • Sztuka savoir-vivre’u w biznesie

 

 

Na zakończenie szkolenia każdy z uczestników otrzymuje Certyfikat DEKRA potwierdzający ukończenie kursu.

 


Oferta szkoleń certyfikujących w zakresie wsparcia rozwoju sprzedaży skierowana jest do:

 • dealerów samochodowych
 • producentów i importerów pojazdów
 • banków, firm leasingowych, flot samochodowych
 • przedsiębiorstw car fleet management, przedsiębiorstw rent a car
 • producentów i dystrybutorów części
 • sieci naprawczych (ASO i niezależnych)
 • Stacji Kontroli Pojazdów