Proszę czekać

Rekrutacja i dobór pracowniczy

Rekrutacja i alokacja pracowników

 

DEKRA oferuje pomoc w doborze zarówno nowych pracowników, jak i alokacji już zatrudnionych. Usługa ta dotyczy pracowników na każdym szczeblu zarządzania.

Dobór osób z odpowiednimi kwalifikacjami i predyspozycjami odbywa się na podstawie wymagań określonych przez klienta i jest dopasowany do jego indywidualnych potrzeb.

 

Proces doboru pracowniczego w DEKRA obejmuje:

  • Realizowanie zarówno kompleksowych rekrutacji segmentowych (w obrębie określonej branży) jak i ogólnych procesów rekrutacyjnych
  • Analizę potrzeb firmy w zakresie obsady stanowisk z uwzględnieniem aktywizacji, rozwoju i alokacji – zarówno związanych z planowaną ścieżką rozwoju i awansu pracownika jak i zmianą zakresu odpowiedzialności czy planowaniem sukcesji
  • Opracowywanie opisów obowiązków pracownika oraz zakresów jego odpowiedzialności
  • Opracowywanie zintegrowanych modeli kompetencji – definiowanie wymagań kompetencyjnych na danym stanowisku pracy, z uwzględnieniem zarówno kwalifikacji specjalistyczno-technicznych jak i menedżerskich oraz osobistych
  • Definiowanie kryteriów doboru i selekcji kandydatów oraz kryteriów oceny ich potencjału
  • Realizowanie tzw. prospectingu i searchingu kandydatów z uwzględnieniem edytowania i publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych oraz późniejszej analizy i selekcji aplikacji oraz sprawdzania referencji
  • Przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych (także kilkuetapowych) jak też weryfikowanie wymaganych kwalifikacji specjalistyczno-technicznych, menedżerskich oraz wybranych kompetencji osobistych. DEKRA wykorzystuje do tego szeroki wachlarz narzędzi diagnostycznych – testy wiedzy oraz testy psychometryczne
  • Wdrażanie interdyscyplinarnych procesów rekrutacyjnych i doboru pracowniczego obejmujących przygotowanie adekwatnej do potrzeb organizacji metodyki oraz narzędzi (w tym technik symulacyjnych i Centrów Oceny Assessment Center i Development Center)
  • Realizowanie programów szkoleniowych w zakresie rekrutacji i doboru pracowniczego

 

DEKRA wychodzi naprzeciw potrzebom branży Automotive

Oferta rekrutacji i doboru pracowniczego zaprojektowana została, aby sprostać specyficznym wymaganiom organizacji z branży Automotive – m.in. dealerom i wypożyczalniom samochodowym, producentom i importerom części oraz samochodów, Stacjom Kontroli Pojazdów, sieciom naprawczym oraz bankom i innym instytucjom zajmującym się leasingiem i zarządzaniem flotą.