Proszę czekać

Przygotowanie SKP do odbioru przez TDT

Przygotuj swoją stację kontroli pojazdów do odbioru przez Transportowy Dozór Techniczny

 

Oferujemy usługę przygotowania stacji kontroli pojazdów (PSKP; OSKP) do wymaganego urzędowego odbioru (co 5 lat) przez Transportowy Dozór Techniczny.

 

Zakres usługi jest następujący:

  • sprawdzenie wyposażenia i warunków lokalowych stacji kontroli pojazdów zgodnie z stosownym rozporządzeniem MTiB;
  • pomiar stanowiska kontrolnego;
  • pomiar odchylenia od poziomu ławy pomiarowej przy użyciu niwelatora;
  • sprawdzenie prawidłowości prowadzonej dokumentacji;
  • sprawdzenie czy wymagana dokumentacja jest kompletna protokół pokontrolny, zgodny ze wzorem z TDT;
  • konsultacje odnośnie usunięcia nieprawidłowości;
  • przygotowanie wniosku do Transportowego Dozoru Technicznego.

 

Usługi DEKRA dla SKP:

  • Partner DEKRA dla SKP - Program Partner dla SKP to oferta kompleksowych rozwiązań dla stacji kontroli pojazdów, mających na celu pomoc w codziennym prowadzeniu stacji i ułatwienie jej funkcjonowania.

 

Szkolenia specjalistyczne:

 

Nalepki ekologiczne (Niemcy, Austria)

   
Przeglądy rejestracyjne pojazdów