Proszę czekać

Przeglądy rejestracyjne pojazdów

Zapraszamy na przeglądy rejestracyjne do Stacji Kontroli Pojazdów DEKRA

 

 

DEKRA ma wieloletnie doświadczenie w obszarze badań technicznych pojazdów w Europie i w Polsce. Corocznie diagności DEKRA wykonują ponad 26 mln okresowych badań technicznych pojazdów w całej Europie.

 

Motocykle, samochody osobowe, samochody ciężarowe o DMC do 3,5 tony oraz przyczepy o DMC do 3,5 tony podlegają obowiązkowym badaniom okresowym według następującego systemu: pierwsze badanie pojazdu, należy przeprowadzić przed upływem trzech lat od daty pierwszej rejestracji, następnie po dwóch latach i w końcu corocznie.

 

Wyjątkiem od takiego systemu są pojazdy używane jako taksówka osobowa, pojazdy o liczbie miejsc od 5 do 9 wykorzystywane do zarobkowego transportu osób, pojazdy zasilane gazem, pojazdy marki "SAM", uprzywilejowane, nauki jazdy oraz pojazdy wykorzystywane do przewozu materiałów niebezpiecznych. Pojazdy te podlegają corocznym badaniom technicznym. Podobnie samochody ciężarowe o DMC powyżej 3,5 tony powinny przejść przegląd corocznie. Z kolei okresowe badanie techniczne autobusu przeprowadza się przed upływem roku od dnia pierwszej rejestracji i następnie co 6 miesięcy.

 

Dla ciągników rolniczych prawo wskazuje konieczność przeglądu w systemie przed upływem trzech lat od daty pierwszej rejestracji, następnie co dwa lata.

 

Przyczepa lekka i pojazd zabytkowy nie podlegają okresowym badaniom technicznym.

 

Zarządzanie przeglądami rejestracyjnymi

 

DEKRA Polska dysponuje ogólnopolską siecią około 300 stacji kontroli pojazdów połączonych systemami informatycznymi DEKRA.SKP oraz DEKRA.net.

Zakres oferowanych usług przez DEKRA w ramach zarządzania przeglądami rejestracyjnymi:

 • monitorowanie terminów przeglądów rejestracyjnych w pojazdach Klienta,
 • informowanie użytkowników o konieczności przeprowadzenia przeglądu (tel./SMS/e-mail) oraz wskazywanie najbliższej lokalizacji, umawianie na przegląd rejestracyjny,
 • udostępnianie modułu raportującego,
 • uproszczony system rozliczeń obejmujący bezgotówkową formę płatności oraz miesięczne faktury zbiorcze.

 

Usługa zarządzania przeglądami rejestracyjnymi kierowana jest do:

 • przedsiębiorstw posiadających floty pojazdów,
 • firm leasingowych oraz car fleet management zarządzających flotami pojazdów.

 

Opłaty za badania

 

Wysokość opłat za badania techniczne uregulowana jest w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. (Dz.U. nr 223, poz. 2261 ze zmianami) w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów.

 

Badanie techniczne przeprowadza się po uiszczeniu przez właściciela lub posiadacza pojazdu opłaty za przeprowadzenie badania technicznego i opłaty ewidencyjnej. (zgodnie z art. 83.1 Dz.U. 998 z dnia 28 kwietnia 2022 roku tekst jednolity ustawy – Prawo o ruchu drogowym).

 

Dodatkowe badania techniczne

 

Poza przeglądami rejestracyjnymi DEKRA oferuje również przeprowadzenie badań dodatkowych pojazdów.
Badaniom dodatkowym podlegają pojazdy, które:

 • zostały skierowane na badanie przez policję lub starostę, w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że pojazd zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub środowisku,
 • zostały skierowane na badanie przez starostę, w celu ustalenia nieznanych danych technicznych pojazdu,
 • przystosowano do wykorzystywania jako taksówka, pojazd uprzywilejowany lub pojazd do nauki jazdy.

 

Specjalistyczne badania techniczne

 

Pojazdy, które uczestniczyły w kolizji lub wypadku drogowym, mogą zostać skierowane przez policję lub starostę na specjalistyczne badania techniczne.
Podczas tego badania przeprowadzana jest pełna kontrola stanu technicznego, która obejmuje swym zakresem badanie okresowe (rejestracyjne) dla danego rodzaju pojazdu, wszystkie badania dodatkowe np. badanie instalacji gazowej oraz dodatkowe sprawdzenie konstrukcji nośnej pojazdu i układu jezdnego.

 

Jakie pojazdy dodatkowo podlegają badaniom specjalistycznym?

 • pojazdy, które będą wykorzystywane do przewozu materiałów niebezpiecznych,
 • pojazdy, w których dokonano zmian konstrukcyjnych
 • autobusy, poruszające się po autostradach i drogach ekspresowych z prędkością 100 km/h.

 

Badania pojazdów zabytkowych

 

Pojazdy zabytkowe podlegają tylko jednemu badaniu technicznemu, na podstawie którego zostają dopuszczone do ruchu przez właściwy wydział komunikacji. Badanie takiego pojazdu można przeprowadzić na stacji okręgowej.

 

Podczas badania specjaliści DEKRA sprawdzą zgodność pojazdu z warunkami technicznymi określonymi w przepisach, prawidłowość działania poszczególnych mechanizmów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy. Porównany zostanie również stan faktyczny pojazdu z warunkami zgłoszonymi przez jego właściciela.

 

W wyniku przeprowadzonego badania otrzymasz zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu oraz protokół oceny stanu technicznego z zawartymi ograniczeniami dla sposobu użytkowania.

 

UWAGA: Pojazdy zabytkowe, wykorzystywane do zarobkowego transportu drogowego podlegają corocznym przeglądom.

 

Badania pojazdów typu „SAM”

 

Pojazdy określane jako "SAM", to pojazdy zbudowane przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej, do której zaadaptowano z innych pojazdów układ napędowy, kierowniczy, hamulcowy itd.

 

Badania tego typu pojazdów można przeprowadzić tylko w okręgowych stacjach kontroli pojazdów, przy czym badania wykonywane są jedynie badania pojazdów SAM, już zarejestrowanych.

 

UWAGA: W związku ze zmianami w Prawie o ruchu drogowym i dostosowaniem prawa do przepisów unijnych, od 22 czerwca 2013 roku zamiast badań zgodności z warunkami technicznymi na uprawnionych SKP pojazdy marki SAM przed pierwszą rejestracją muszą przechodzić procedurę dopuszczenia jednostkowego w uprawnionych jednostkach.