Proszę czekać

Program komputerowy DEKRA.SKP

Kompleksowy, wielomodułowy program do obsługi codziennej pracy w Stacji Kontroli Pojazdów

 

DEKRA.SKP to kompleksowe narzędzie niezbędne w codziennej obsłudze stacji kontroli pojazdów. Jest to program przeznaczony dla przedsiębiorców prowadzących SKP oraz dla diagnostów. Oparty jest na platformie WINDOWS, ma niewielkie wymagania sprzętowe, działa samodzielnie lub jako wersja sieciowa. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, rejestruje i archiwizuje wszystkie wykonywane na stacji badania (dotyczy to zarówno stacji okręgowych jak i podstawowych).

 

Oprogramowanie jest BEZPŁATNE dla stacji kontroli pojazdów operujących w ramach struktury Partner DEKRA.

 

W DEKRA.SKP możliwe jest uaktualnianie danych technicznych, drukowanie paragonów i faktur oraz wszystkich niezbędnych zaświadczeń. Program zawiera rejestr VAT oraz aktualne przepisy prawne dotyczące działalności stacji. Zarządzający stacją znajdą w aplikacji funkcje analizy efektywności przydatne przy optymalizacji kosztów działania. Program uwzględnia także potrzeby związane z przesyłaniem danych do Starostw oraz do CEPiK zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Program składa się z następujących modułów:

 

 • Moduł badań technicznych

 • Moduł sprzedaży

 • Moduł wydruków i zestawień

 • Moduł informacji prawnej

 • Moduł informacji technicznej

 • Moduł pomocy

 • Moduł tworzenia kopii zapasowych

Program komputerowy DEKRA.SKP

 

 

 • Moduł badań technicznych służy do rejestrowania w pamięci komputera wszelkich badań technicznych oraz wystawiania właściwych zaświadczeń i dokumentów. Jest on aktualizowany na bieżąco w zależności od zmian przepisów oraz dopasowywany indywidualnie do potrzeb danej stacji w zależności od wymogów lokalnego starostwa. W module zawarte są funkcje powiadamiania klientów stacji o zbliżającym się terminie badań technicznych (w formie SMS, email lub listownie - mogą zostać wydrukowane i przesłane pod właściwy adres). Przeszukiwanie rejestru badań technicznych pojazdów jest bardzo intuicyjne, np. wg numeru rejestracyjnego pojazdu, numeru VIN itd. W celu ułatwienia pracy diagnosty moduł został zaopatrzony w słowniki i dodatkowe funkcje w postaci m.in. pobierania danych zawartych w bazie.

 

 • Moduł sprzedaży stanowi narzędzie do wystawiania dokumentów fiskalnych, współpracuje z ogólnie dostępnymi drukarkami fiskalnymi. Niezwłocznie po wykonaniu badania technicznego, program przechodzi do tego modułu i na podstawie zarejestrowanych danych drukuje odpowiedni dokument sprzedaży (paragon, faktura). Dzięki temu modułowi możliwe jest wystawianie dokumentów WZ, KP, zestawień sprzedaży, rejestrów VAT. Dane klientów zapisane są w bazie gdzie w przystępny sposób mogą być wyszukiwane i pobierane do wystawianych faktur. Do modułu załączony jest cennik w którym dopisywać można nowe pozycje, rejestrować i sprzedawać dodatkowe usługi świadczone przez stację.

 

 • Moduł wydruków i zestawień służy do tworzenia wszelkiego typu raportów, wydruków i zestawień badań wykonywanych w stacji kontroli pojazdów. Wygenerować w nim można m.in. raporty z działalności stacji dla starostwa, do MSWiA, zestawienie pobranych opłat ewidencyjnych i wiele innych. Zgromadzone dane można zapisać w formacie arkusza kalkulacyjnego Excel. Dodatkowym ułatwieniem są funkcje analizy działalności stacji, przydatne dla kadry zarządzającej.

 

 • Moduł informacji prawnej zawiera wszystkie akty normatywne konieczne dla zgodnego z prawem funkcjonowania stacji kontroli pojazdów, uwzględniając także zmiany przepisów.

 

 • Moduł informacji technicznej to wsparcie dla użytkownika w postaci dokumentacji technicznej. Można w nim znaleźć między innymi informacje o umieszczeniu i rozkodowywaniu numerów VIN, numerów silnika i złącz diagnostyki pokładowej OBD. Moduł ten zawiera również dane techniczne pojazdów, gotowe do wykorzystania podczas wystawiania dokumentów identyfikacyjny pojazdów. Baza ta opisuje dane około 100 tysięcy pojazdów różnych rodzajów. Program oferuje również funkcję bezpośredniego wypełniania danymi z bazy dokumentów identyfikacyjnych pojazdów.

 

 • Moduł pomocy zawiera instrukcje mające służyć użytkownikom pomocą w razie jakichkolwiek problemów z użytkowaniem programu.

 

 • Moduł tworzenia kopii zapasowych archiwizuje bazy danych tworzone w czasie pracy stacji kontroli pojazdów. Dane archiwizowane są na wybranym nośniku lub firmowym serwerze, dzięki czemu w razie nieprzewidzianych komplikacji (awaria komputera itp.) można w łatwy sposób odzyskać zgromadzone dane.

 

Zalety oprogramowania DEKRA.SKP:

 • możliwość pracy kilku diagnostów jednocześnie
 • intuicyjność
 • aktualność (zarówno samego oprogramowania jak i zawartych w nim dokumentów)
 • samoistna aktualizacja danych w rejestrach i zaświadczeniach
 • dostęp do bazy homologacyjnej DEKRA zawierającej dane ponad 100 000 pojazdów różnego rodzaju
 • dostęp do aktualnych informacji technicznych (numery VIN, numery silnika i złącza diagnostyczne)
 • dostęp do automatycznie zapisywanych na serwerze kopii zapasowych rejestrów
 • personalizacja zestawień i raportów
 • możliwość edycji błędów w badaniach technicznych
 • bezpieczeństwo – funkcja konfiguracji zabezpieczeń dostępu
 • funkcje statystyczne pomagające usprawnić prace SKP
 • praca w sieci
 • kompatybilność z drukarkami fiskalnymi
 • udoskonalona obsługa klienta poprzez funkcję powiadamiania o kończącym się badaniu technicznym

 

Wersja demonstracyjna oprogramowania dostępna po uprzednim kontakcie mailowym: skp.pl@dekra.com.