Proszę czekać

Partner DEKRA dla SKP

Na czym polega program „Partner DEKRA"?

 

„Partner DEKRA" to program wykorzystujący doświadczenia zdobyte dzięki prowadzeniu własnych Stacji Kontroli Pojazdów w Polsce oraz doświadczenia z innych krajów, w których DEKRA ma swoje placówki.

 

Dzięki programowi, zarządzający Stacjami Kontroli Pojazdów mogą skoncentrować się na swojej podstawowej działalności - efektywnym finansowo i dynamicznym rozwoju.

 

Program "PARTNER DEKRA" to oferta kompleksowych rozwiązań dla Stacji Kontroli Pojazdów, mających na celu pomoc w codziennym prowadzeniu stacji i ułatwienie jej funkcjonowania.

 

W skład programu "Partner DEKRA" wchodzą:

 • system komputerowy - umożliwia zarejestrowanie i wydruk wszelkich wykonywanych na stacji badań
  • zawiera aktualne przepisy prawne, pozwala na archiwizację, uaktualnianie danych technicznych itp.
  • moduł sprzedaży systemu ewidencjonuje wszystkie operacje finansowe, drukuje paragony i faktury VAT oraz raporty okresowe i rejestry VAT
  • dostępne są również funkcje analizy efektywności działania stacji pozwalające na optymalizację kosztów
  • system uwzględnia potrzeby związane z przesyłaniem danych do Starostw oraz jest przygotowany do rozbudowy w kierunku specjalistycznej współpracy z Centralną Ewidencją Pojazdów i Kierowców
 • informacje o zmianach przepisów dotyczących okresowych badań technicznych pojazdów
 • pomoc merytoryczna, szkolenia teoretyczne i praktyczne dla diagnostów
 • dostęp do bazy danych technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów rejestracyjnych stosowanych w innych krajach Europy
 • doradztwo prawne
 • doradztwo ekonomiczne
 • wsparcie techniczne w zakresie projektu, budowy, modernizacji i wyposażenia stacji oraz preferencyjne warunki przy zakupie wyposażenia stacji
 • prawo do wykorzystywania oznaczeń firmowych DEKRA związanych z badaniami technicznymi pojazdów (materiały reklamowe, reklama świetlna, pylony, flagi)
 • możliwość współpracy z siecią Partnerskich Biur Rzeczoznawczych DEKRA oraz z kluczowymi klientami DEKRA (towarzystwa ubezpieczeniowe, firmy leasingowe, floty samochodowe)
 • preferencyjne warunki na usługi świadczone przez DEKRA Polska (rzeczoznawstwo, szkolenia)
 • reklama działalności stacji PARTNER DEKRA poprzez internet, prasę, broszury informacyjne, akcje w mediach, itd.
 • możliwość wykonywania Certyfikatu Jakości Pojazdu.

 

Partnerem DEKRA zostać mogą zarówno już istniejące SKP, które chcą zwiększyć atrakcyjność swojej oferty, jak i nowi gracze na rynku pragnący efektywnie zyskiwać przewagę konkurencyjną.