Proszę czekać

Odbiory techniczne pojazdów

Raport z oględzin, oszacowanie kosztów naprawy, opis wg katalogu PZWLP…

 

W związku ze zwrotem pojazdów lub bieżącą kontrolą stanu technicznego flot samochodowych, firmy leasingowe oraz CFM w krótkim czasie muszą zgromadzić rzetelne informacje o aktualnym stanie odbieranego pojazdu (w tym ewentualnych uszkodzeniach i koszcie ich likwidacji) oraz jego wartości.

 

Z pomocą przychodzą eksperci DEKRA, którzy w zależności od potrzeb klienta opracowują:

  • Raport z Oględzin Pojazdu (RZO) - zawierający listę uszkodzeń pojazdu wykraczających poza Podręcznik Zwrotu Pojazdu PZWLP oraz dokumentację fotograficzną
  • Raport z Oględzin Pojazdu + Koszt Naprawy (RZO/KN) – obejmujący RZO oraz szacunkowy koszt naprawy stwierdzonych uszkodzeń.

 

Odbiory techniczne pojazdów wykonywane są przez wybranych etatowych rzeczoznawców DEKRA, dysponujących mobilnymi zestawami komputerowymi.

 

Dedykowane ekspertyzy dla firm leasingowych i zarządzających flotą

 

Firmy leasingowe oraz Car Fleet Management korzystają z dedykowanych ekspertyz DEKRA, umożliwiających rozliczenie finansowe z użytkownikiem po zakończeniu kontraktu lub na potrzeby windykacji.


W ramach wyspecjalizowanych odbiorów technicznych pojazdów rzeczoznawca DEKRA opracowuje m.in.:

  • opis stanu technicznego pojazdu wg katalogu PZWLP,
  • kalkulację uszkodzeń z uwzględnieniem zdefiniowanej tabeli amortyzacji,
  • wycenę wartości pojazdu w standardzie (zakup/sprzedaż) oraz szacowanej wartości pojazdu.

 

Profesjonalne interfejsy komunikacyjne obsługiwane przez autorski system DEKRA.net umożliwiają automatyczny transfer danych z ekspertyz na zdefiniowane portale aukcyjne oraz na platformę DEKRA CarExchange.