Proszę czekać

Nalepki ekologiczne

Kup nalepkę ekologiczną online!Kup nalepkę ekologiczną online!

Nalepka ekologiczna (Niemcy, Austria)

 

DEKRA prowadzi sprzedaż nalepek ekologicznych uprawniających do poruszania się pojazdami po strefach ekologicznych w Niemczech i w Austrii. W obu krajach ustanowione zostały wyznaczone ekostrefy, gdzie poruszać się mogą wyłącznie pojazdy spełniające określone normy spalin.

 

Wjazd pojazdem do strefy ekologicznej bez wymaganej nalepki skutkuje mandatem w wysokości od 40 do 80 euro w Niemczech i nawet od 2180 euro w Austrii, nawet w przypadku kiedy pojazd spełnia normy ekologiczne wymagane w danej strefie!

 

Regulacje dotyczą również pojazdów zarejestrowanych za granicą (np. w Polsce) oraz ruchu tranzytowego.

 

 (Osoby zainteresowane kupnem austriackiej nalepki ekologicznej Pickerl, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny). 

 

Nalepka wydawana jest na podstawie zanonimizowanych dokumentów pojazdu.

 

Ważność nalepki ekologicznej

Nalepka ekologiczna wydawana na teren Austrii ważna jest bezterminowo.

Ważność nalepki ekologicznej, wydawanej na teren Niemiec zależy od jej rodzaju. Zielona nalepka jest ważna bezterminowo. Plakietka żółta i czerwona ważne są tak długo, jak długo pozwalają na to uregulowania stref ochrony środowiska w poszczególnych miastach. W przypadku uszkodzenia naklejki lub np. zbicia przedniej szyby pojazdu należy dokonać ponownego zakupu nalepki ekologicznej. Cena duplikatu to - 80 zł (brutto).

 

Jak kupić nalepkę do Niemiec w biurze DEKRA?

 

 

Pamiętaj! Przed wykonaniem zdjęcia/skanu dowodu rejestracyjnego pojazdu zakryj dane posiadacza dowodu rejestracyjnego/ właściciela pojazdu w sekcji C oraz, jeżeli dotyczy, dane współwłaścicieli pojazdu (w adnotacjach urzędowych na wewnętrznych stronach dowodu rejestracyjnego).

Klienci korzystający z aplikacji mPojazd mogą przedłożyć zrzut ekranu z telefonu z wymaganymi danymi.

 

Jak kupić nalepkę na terenie Polski?

 

 

Nalepkę ekologiczną na teren Niemiec można nabyć bezpośrednio w biurach DEKRA we Wrocławiu, w Warszawie i w Krakowie, oraz u Partnerów DEKRA. Nalepki wydawane są od ręki, w związku z czym tę formę zakupu rekomendujemy zwłaszcza tym klientom, którym szczególnie zależy na czasie.

Aby kupić nalepkę, należy mieć przy sobie dowód rejestracyjny pojazdu. 

 

Jak kupić nalepkę online?

 

 

DEKRA pośredniczy ponadto w sprzedaży nalepek przeznaczonych na teren Austrii. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

 

Ile kosztuje nalepka?

1. Zakup nalepki ekologicznej online i wysyłka listem poleconym - 119 zł (brutto)

2. Zakup nalepki ekologicznej online i wysyłka kurierem - 144 zł (brutto)

3. Zakup nalepki ekologicznej w biurach DEKRA we Wrocławiu, w Warszawie, w Krakowie - 150 zł (brutto)

 

Jak nakleić nalepkę na szybę pojazdu?

Aby przykleić nalepkę należy najpierw odtłuścić szybę czołową pojazdu, następnie odkleić folię wzdłuż nacięcia znajdującego się na 1/3 wysokości w górnej części nalepki.
Nalepkę ekologiczna przyklejamy od wewnątrz w prawym dolnym rogu szyby czołowej, po czym odklejamy resztę folii i dociskamy do szyby.

 

 

 

WYŚLIJ! WYŚLIJ! WYSLIJ

Stacje Kontroli Pojazdów Biura Rzeczoznawcze