Proszę czekać

Formularz zakupu nalepki ekologicznej

Wjazd pojazdem do strefy ekologicznej w Niemczech bez wymaganej nalepki skutkuje mandatem. Nalepkę ekologiczną możesz kupić w biurach DEKRA lub przez Internet, aby bez stresu wyruszyć w podróż służbową lub na wakacje.

Skorzystaj z formularza poniżej, aby kupić nalepkę ekologiczną:

 

FORMULARZ ZAKUPU NALEPKI EKOLOGICZNEJ Umweltzone - Niemcy:


* - pole obowiązkowe
** - jedno z pól musi być wypełnione

ZGŁASZAJĄCY (OSOBA KONTAKTOWA)

osoba fizyczna lub prawna składająca zlecenie wydania nalepki ekologicznej.

Proszę uzupełnić imię zgłaszającego

Proszę uzupełnić nazwisko zgłaszającego

Proszę uzupełnić telefon kontaktowy zgłaszającego

Proszę zweryfikować adres email zgłaszającego - podano niepoprawny format

DANE POJAZDU

Proszę wybrać rodzaj pojazdu

Proszę podać markę pojazdu

Proszę podać numer rejestracyjny pojazdu

Proszę podać datę pierwszej rejestracji pojazdu

Proszę wybrać typ silnika

DOKUMENTY

(Prosimy o załączanie plików PDF, JPG lub GIF. Maksymalna wielkość załączników nie może przekraczać 1 MB.)

- Dodaj skan 1 strony dowodu rejestracyjnego, (strony zewnętrzne)

Proszę wskazać plik skanu pierwszej strony dowodu rejestracyjnego

- Dodaj skan 2 strony dowodu rejestracyjnego, (strony wewnętrzne)

Proszę wskazać plik skanu drugiej strony dowodu rejestracyjnego

Dodatkowe dokumenty - pole nieobowiązkowe

- Dodaj skan dokumentu potwierdzającego normę emisji spalin (np. wyciąg ze świadectwa homologacji, poświadczenie producenta.

Klientowi przysługuje prawo do anonimizacji (zakrycia) danych dotyczących posiadacza/właściciela pojazdu - pkt C. w dowodzie rejestracyjnym

ZAMÓWIENIE Koszt brutto [zł]
Nalepka ekologiczna 79
Sposób dostawy

Proszę wybrać jeden ze sposobów dostawy

0
20
0

Kwota do zapłaty: 99 zł (brutto)

DANE DO FAKTURY

Proszę uzupełnić imię

Proszę uzupełnić nazwisko

Proszę uzupełnić kod pocztowy

Proszę uzupełnić miasto

Proszę uzupełnić ulicę

Proszę uzupełnić nr domu

W przypadku braku numeru lokalu/mieszkania proszę wpisać "-".

Proszę uzupełnić nr lokalu/mieszkania

Proszę uzupełnić nazwę firmy

Proszę uzupełnić NIP

Konieczne jest wyrażenie zgody na otrzymywanie faktury drogą elektroniczną

Proszę uzupełnić adres e-mail na który będzie wysłana faktura


MIEJSCE DOSTARCZENIA NALEPKI EKOLOGICZNEJ - Proszę uzupełnić, jeśli inne niż dane do faktury VAT.

(Uwaga! Nie jest możliwa dostawa poza granicami Polski.)

Proszę uzupełnić imię

Proszę uzupełnić nazwisko

Proszę uzupełnić kod pocztowy

Proszę uzupełnić miasto

Proszę uzupełnić ulicę

Proszę uzupełnić nr domu

W przypadku braku numeru lokalu/mieszkania proszę wpisać "-".

Proszę uzupełnić nr lokalu/mieszkania

Konieczne jest potwierdzenie zapoznania się z treścią klauzuli informacyjnej i jej akceptacja

Konieczne jest potwierdzenie prawdziwości danych pojazdu

Dostawa jest ograniczona do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany w trakcie składania zamówienia.

Konieczne jest potwierdzenie zapoznania się z regulaminem i jego akceptacja

OPŁAĆ NALEPKĘ

Możliwe formy zapłaty:
a. przedpłata przez PayU
b. przedpłata przelewem na konto DEKRA Polska podane poniżej.

ZAPŁAĆ ONLINE (PayU)

PayU Logo (Kliknięcie spowoduje wysłanie zamówienia i przekierowanie do systemu PayU.)

ZAPŁAĆ PRZELEWEM

(Kliknięcie spowoduje wysłanie formularza zgłoszeniowego do DEKRA. Dane do przelewu znajdziesz poniżej.)

Nr konta Bankowego DEKRA Polska:
Deutsche Bank 81 1880 0009 0000 0011 0255 4003

Odbiorca:

DEKRA Polska Sp. z o.o.
ul. Rzymowskiego 28, 02-697 Warszawa
NIP: 522-25-11-608