Proszę czekać

Ekspertyzy z zakresu ruchu drogowego

Odtworzenie przebiegu kolizji, ekspertyza dla towarzystwa ubezpieczeniowego, opinia sądowa

 

Ekspertyzy z zakresu ruchu drogowego pozwalają odtworzyć przebieg kolizji lub wypadku drogowego oraz ustalić kwestię odpowiedzialności za jego powstanie.

 

Doświadczeni rzeczoznawcy DEKRA w ramach usługi eksperckiej opracowują profesjonalną dokumentację, stanowiącą podstawę do podjęcia decyzji przez towarzystwo ubezpieczeniowe lub organ procesowy.

 

Polscy rzeczoznawcy DEKRA posiadają status biegłych sądowych.

 

Przy opracowywaniu ekspertyz z zakresu ruchu drogowego DEKRA wykorzystuje następujące systemy komputerowe:

  • AUTO-VIEW - analiza korelacji uszkodzeń pojazdów w kolizjach drogowych
  • Cyborg Idea PLAN - sporządzanie planów sytuacyjnych
  • Cyborg Idea TITAN - wspomaganie rekonstrukcji kolizji drogowych
  • PC-CRASH - rekonstrukcje kolizji i wypadków drogowych

 

Istotne wsparcie przy sporządzaniu ekspertyz z zakresu ruchu drogowego stanowią unikatowe informacje i wyniki badań przeprowadzonych przez DEKRA Crash Test Center oraz wyniki testów zderzeniowych realizowanych z partnerami DEKRA.