Proszę czekać

Diagnozy kompetencyjne pracowników

Skuteczny i funkcjonalny pomiar kompetencji pracowników

 

Platforma diagnozy kompetencyjnej pracowników, to stworzone przez DEKRA zintegrowane, interdyscyplinarne narzędzie on-line pozwalające gromadzić i przetwarzać kompleksową, spersonalizowaną informację zwrotną, przy wykorzystaniu zaawansowanych technologicznie, innowacyjnych narzędzi zarządzania kompetencjami i potencjałem pracowników.

 

Platforma diagnostyczna dostarcza informacji na temat wiedzy, umiejętności, postaw i zachowań pracowników oraz łączy dziedziny zarządzania kompetencjami i potencjałem ludzkim, uwzględniając uwarunkowania psychologiczne, społeczne, prakseologiczne oraz etyczne zarządzania.

 

Platforma ta jest pomocna w ocenie zarówno pracowników liniowych, specjalistów, jak też kadr kierowniczych wszystkich szczebli, w tym także najwyższego szczebla zarządzania.

 

Platforma diagnostyczna służy trzem nadrzędnym grupom celów zarządzania personelem:

  1. Celom aktywizującym - podniesieniu konkurencyjności, efektywności, wydajności, rentowności oraz jakości pracy; zwiększeniu skuteczności wdrażania procesów zmian w firmie, reorganizacji i restrukturyzacji
  2. Celom rozwojowym - efektywniejszemu definiowaniu wymagań kompetencyjnych dla poszczególnych stanowisk pracy, kształtowaniu ścieżek kariery i awansu; podniesieniu skuteczności procesów wdrażania pracowników, diagnozowania potrzeb szkoleniowych i planowania działań korekcyjno-rozwojowych obejmujących szkolenie kadr oraz procesy rozwojowe on-the-job training
  3. Celom alokacyjnym - optymalnemu wykorzystaniu kompetencji i potencjału pracownika; podniesieniu efektywności procesów rekrutacji i doboru pracowniczego oraz bieżącej i okresowej oceny pracowniczej; wprowadzaniu zmian zakresów obowiązków; skuteczniejszemu planowaniu sukcesji, przeszeregowań, awansów i przekwalifikowań; optymalizowaniu inwestycji przeznaczonych na rozwój i szkolenie pracowników; zwiększeniu skuteczności motywowania, w tym opracowywaniu systemów motywacyjnych oraz wdrażaniu zasad przydziału nagród, wynagrodzeń i premii

 

Platforma diagnostyczna to funkcjonalne rozwiązanie, hostowane w chmurze (Cloud Computing), umożliwiające przeprowadzanie w sposób bezpieczny, ekonomiczny, łatwy, szybki oraz niejawny wielowymiarowych audytów kompetencji i potencjału pracowników. Nie ma też konieczności zakupu licencji na własność oraz potrzeby instalowania specjalistycznego oprogramowania przez użytkownika.

 

Dzięki dostępowi on-line, DEKRA gwarantuje możliwość korzystania z tej samej platformy systemowej i sprzętowej wielu użytkownikom jednocześnie oraz całkowitą ochronę prywatności.