Proszę czekać

DEKRA Znak Jakości warsztatu blacharsko-lakierniczego

Certyfikacja wielomarkowych warsztatów blacharsko-lakierniczych

 

DEKRA Znak Jakości stanowi potwierdzenie, że wielomarkowy warsztat blacharsko-lakierniczy spełnia profesjonalne kryteria zdefiniowane i ujęte w standardzie DEKRA, a tym samym posiada przygotowanie techniczne i umiejętności praktyczne do wykonywania napraw równoważnych w porównaniu z serwisami autoryzowanymi przez producentów samochodów.


Standard DEKRA uwzględnia obecny stan rozwiązań technicznych i technologicznych wykorzystywanych w procesie naprawy powłok blacharsko-lakierniczych. Kontrolą objęte są używane podczas pracy przyrządy, wymagane elementy wyposażenia i materiały. Podczas prowadzonej kontroli weryfikacji podlega także stan szkoleń odbytych przez pracowników.

 

Audyt zakładu blacharsko-lakierniczego DEKRA Znak Jakości

 

Oprócz dostępnego wyposażenia prowadzona jest również wyrywkowa kontrola na bazie wykonanej pracy. Na zakończenie audytu przygotowywany jest szczegółowy raport zawierający opis, statystyki oraz dokumentację fotograficzną.

 

Naprawy blacharsko-lakiernicze wykonywane w warsztatach posiadających ważny certyfikat DEKRA Znak Jakości zapewniają utrzymanie gwarancji producenta pojazdu wydanych wraz z nowym pojazdem – na korozję perforacyjną oraz na powłokę lakierową. Po upływie roku warsztat musi poddać się ponownej kontroli DEKRA, aby móc dalej posługiwać się Znakiem Jakości DEKRA.

 

Certyfikacja warsztatu blacharsko-lakierniczego DEKRA Znak Jakości

 

DEKRA Znak Jakości dla właścicieli warsztatów blacharsko-lakierniczych (FAQ):Jakie korzyści daje uzyskanie certyfikatu DEKRA Znak Jakości?


Certyfikacja warsztatu blacharsko-lakierniczego otwiera wielomarkowym warsztatom drzwi do firm flotowych i towarzystw ubezpieczeniowych.


DEKRA Znak Jakości potwierdza, że wielomarkowy warsztat blacharsko-lakierniczy posiada przygotowanie techniczne i umiejętności praktyczne do wykonywania napraw równoważnych w porównaniu z serwisami autoryzowanymi przez producentów samochodów. Ważny certyfikat DEKRA zapewnia utrzymanie warunków gwarancji producenta (na korozję perforacyjną oraz na powłokę lakierową) wydanych wraz z nowym pojazdem.


Marka DEKRA jest rozpoznawalna w Polsce, w Europie i na świecie. Dzięki temu możesz liczyć na współpracę z partnerami biznesowymi z różnych krajów. Nawet jeśli nie znają jeszcze Twojej firmy, marka DEKRA jest dla nich gwarantem wysokiej jakości Twoich usług.Jak wygląda proces certyfikacji warsztatu blacharsko-lakierniczego?


1. Warsztat blacharsko-lakierniczy przesyła do DEKRA zgłoszenie do przeprowadzania certyfikacji DEKRA Znak Jakości.

2. Rzeczoznawca DEKRA uzgadnia termin audytu z warsztatem.

3. Przeprowadzenie audytu zakładu blacharsko-lakierniczego.

4. Wydanie przez DEKRA certyfikatu oraz wprowadzenie certyfikowanego serwisu do wykazu firm certyfikowanych DEKRA Znak Jakości.


W okresie posiadania certyfikatu przez warsztat blacharsko-lakierniczy DEKRA jest uprawniona do wykonywania niezapowiedzianych audytów kontrolnych.Jakie wymogi musi spełnić warsztat blacharsko-lakierniczy, aby uzyskać certyfikat DEKRA Znak Jakości?


Audytowi zakładu blacharsko-lakierniczego, który chce uzyskać certyfikat DEKRA Znak Jakości, podlega szereg elementów, w tym m.in.:

- spełnienie wymogów prawnych

- stosowanie przepisów i zasad BHP

- współpraca z podwykonawcami

- stosowane materiały i produkty

- wyposażenie blacharskie, lakiernicze, mechaniczne i diagnostyczne

- stosowana technologia – w tym kontrola próbek prac blacharskich i lakierniczych

- systemy przechowywania części, produktów oraz elementów ochrony osobistej

- szkolenia

- systemy informatyczne

- rozwiązania logistyczne

- strefy obsługi klienta i parkingi

- strefy przyjęcia oraz wydania pojazdu.W jaki sposób zgłosić swój warsztat do certyfikacji?


Aby zgłosić chęć przystąpienia do audytu zakładu blacharsko-lakierniczego, wystarczy napisać wiadomość e-mail na adres: audyty.pl@dekra.com

W odpowiedzi DEKRA prześle zalecenia przygotowawcze związane z wymaganiami audytowymi.

Po e-mailowym potwierdzeniu przez warsztat chęci przystąpienia do certyfikacji, DEKRA wyśle oficjalny formularz zlecenia.


Jaki jest koszt przeprowadzenia audytu?


Koszt przeprowadzenia audytu zakładu blacharsko-lakierniczego obejmuje:

- przygotowanie i przeprowadzenie audytu (w tym koszt dojazdu i noclegu rzeczoznawcy DEKRA)

- opracowania wyników / formularza audytu

- przygotowanie i wysyłka certyfikatu oraz graficznego Znaku Jakości DEKRA.


Cena certyfikacji warsztatu blacharsko-lakierniczego wynosi 3.400 zł netto.


Jak przygotować swój zakład blacharsko-lakierniczy do audytu?


Certyfikacja warsztatu blacharsko-lakierniczego potwierdza jego aktualne możliwości techniczne i praktyczne przygotowanie pracowników do realizowania napraw blacharsko-lakierniczych odpowiedniej jakości.

Jeśli wyposażenie i procedury, które stosujecie, spełniają te wymagania, nie musisz przygotowywać się do audytu w żaden szczególny sposób.Jak długo trwa proces certyfikacji warsztatu?

 

Audyt certyfikacyjny przeprowadzany jest podczas 1 dnia roboczego.

Decyzję o przyznaniu certyfikatu warsztatu blacharsko-lakierniczego otrzymasz już po ok. 1 tygodniu od zakończenia audytu.

Standardowy czas trwania całego procesu certyfikacji, od momentu zgłoszenia, przez audyt zakładu blacharsko-lakierniczego, do otrzymania certyfikatu, wynosi ok. 21 dni.Co jeśli wynik audytu będzie negatywny?


W przypadku negatywnego wyniku audytu zakładowi blacharsko-lakierniczemu przysługuje sześciotygodniowy okres na usunięcie zidentyfikowanych niezgodności i dokonanie ponownej weryfikacji tych obszarów przez DEKRA (dodatkowa opłata zależna od zakresu).Jak długo ważny jest certyfikat DEKRA Znak Jakości?


Certyfikat DEKRA Znak Jakości ważny jest przez 12 miesięcy.


Certyfikaty zakładów blacharsko-lakierniczych, które zachowują ciągłość audytów, są ważne przez 24 miesiące (cena za audyt jest niezmienna).


W jaki sposób mogę odnowić certyfikat mojego warsztatu?


Aby odnowić certyfikację warsztatu blacharsko-lakierniczego w DEKRA, należy przystąpić do ponownego audytu.

Jeśli rozwiązania techniczne i technologiczne, które stosujesz w procesie naprawy powłok blacharsko-lakierniczych, nadal spełniają standardy DEKRA, Twój certyfikat zostanie odnowiony.

 

Kto może otrzymać DEKRA Znak Jakości?


Audyty zakładu blacharsko-lakierniczego skierowane są do:

- warsztatów / sieci warsztatów niezależnych,

- wielomarkowych ASO.

 

 

DEKRA Znak Jakości dla klientów certyfikowanych warsztatów blacharsko-lakierniczych (FAQ):


Co oznacza, że warsztat posiada Znak Jakości DEKRA?


DEKRA przyznaje certyfikat DEKRA Znak Jakości wyłącznie tym warsztatom, które podczas audytu zakładu blacharsko-lakierniczego przeprowadzonego przez doświadczonego rzeczoznawcę wykazały, że posiadają:

- odpowiednie wyposażenie techniczne

- wykwalifikowany i przeszkolony personel

- oraz stosują procedury,

dzięki którym wykonywane naprawy blacharsko-lakiernicze są równoważne z tymi, które realizują serwisy autoryzowane przez producentów samochodów.Jakie korzyści daje mi wybór certyfikowanego warsztatu blacharsko-lakierniczego?


Ważny certyfikat DEKRA zapewnia utrzymanie warunków gwarancji producenta (na korozję perforacyjną oraz na powłokę lakierową) wydanych wraz z nowym pojazdem.

Audyt zakładu blacharsko-lakierniczego, przeprowadzony przez niezależnych ekspertów międzynarodowej organizacji DEKRA, polega zarówno na sprawdzeniu dokumentacji, wyposażenia technicznego, kwalifikacji pracowników oraz szkoleń, w których wzięli udział, jak i na wyrywkowej kontroli wyników przeprowadzanych napraw. – Jest więc gwarancją wysokiej jakości usługi.Gdzie znaleźć listę certyfikowanych warsztatów ze Znakiem Jakości DEKRA?


Aktualną listę warsztatów blacharsko-lakierniczych certyfikowanych przez DEKRA znajdziesz na stronie:

Lista certyfikowanych warsztatów blacharsko-lakierniczych »