Proszę czekać

DEKRA CarOperator

Platforma internetowa zarządzająca procesem zakupu, kontroli technicznej oraz sprzedaży pojazdów używanych w punkcie dealerskim oraz sieci importera.

 

Funkcjonalność platformy internetowej DEKRA CarOperator

 

Platforma składa się z następujących modułów głównych:

 • Punkt Dealerski (Sprzedawca, Pracownik Serwisu, Management)
 • Importer
 • Ubezpieczyciel

 

Wszystkie moduły pracują w standardzie on-line i wykorzystują bazę danych Eurotax, umożliwiając profesjonalną identyfikację pojazdów, ich wyposażenia, a także wycenę pojazdów w zakresie cen sprzedaży i zakupu.

 


W poszczególnych modułach DEKRA zwracają uwagę między innymi:

 

 • Funkcjonalność analizy ekonomicznej procesu zakupu i sprzedaży pojazdu, wspierającą Sprzedawcę podczas procesu zakupu pojazdu używanego, jego usprawnienia oraz późniejszej odsprzedaży.
 • Zastosowanie sprawdzonej metodologii DEKRA do badania stanu technicznego pojazdu używanego. Pozytywny wynik badania technicznego samochodu skutkuje uzyskaniem Certyfikatu DEKRA, który stanowi wiarygodną opinię o jego wyposażeniu, stanie technicznym oraz umożliwia kupującemu łatwe porównanie wybranych pojazdów. Dotychczas w Polsce zostało wystawionych kilkadziesiąt tysięcy Certyfikatów DEKRA na samochody używane.
 • Możliwość śledzenia całego procesu zakupu i sprzedaży pojazdów używanych od strony jego efektywności oraz uzyskiwanych marż przez poszczególnych Sprzedawców, a także globalnie przez Punkt Dealerski z poziomu Managementu.
 • Automatyczny eksport informacji o pojazdach (w tym listy wyposażenia, fotografii, oferowanych cen) na oficjalne strony importera, grup dealerskich czy też najbardziej popularne portale internetowe (np. otomoto.pl, gratka.pl, autotrader.pl).
 • Możliwość kalkulacji stawki ubezpieczenia kosztów ewentualnych napraw/pakietu assistance przez Sprzedawcę. Po wystawieniu polisy, DEKRA CarOperator automatycznie przesyła dane pojazdu i właściciela oraz informacje o zawartej polisie do ubezpieczyciela.
 • Rozbudowane moduły analiz statystycznych umożliwiające śledzenie procesu zakupu i sprzedaży pojazdów używanych w całej sieci oraz w podziale na poszczególne punkty dealerskie.

 

 

Jak działa DEKRA CarOperator?

 

Unikatowość i elastyczność DEKRA CarOperator

 

DEKRA CarOperator jest przygotowywany każdorazowo z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb oraz oczekiwań w zakresie procesu, procedur obowiązujących w danej sieci dealerskiej, a także corporate design. Każdy z obecnie funkcjonujących systemów DEKRA CarOperator pracuje niezależnie od siebie i może być przez cały czas być dowolnie modyfikowany pod kątem bieżących oczekiwań danej sieci dealerskiej.

 

DEKRA CarOperator to doskonałe narzędzie wspierające i nadzorujące program sprzedaży pojazdów używanych w sieci importera lub grupie dealerskiej.

 

Najważniejsze zalety systemu DEKRA CarOperator to:

 • uzyskiwanie wyższych wartości rezydualnych samochodów danej marki poprzez oferowanie ich w pakiecie z Certyfikatem DEKRA oraz ubezpieczaniem kosztów napraw/assistance
 • wzrost zaufania potencjalnych klientów do samochodów używanych oferowanych przez sieć/grupę dealerską
 • standaryzacja procedur w zakresie zarządzania zakupem i sprzedażą pojazdów używanych
 • uporządkowanie procedur w zakresie oceny technicznej i wyceny wartości samochodów używanych
 • łatwa i szybka implementacja systemu w sieci dealerskiej – aplikacja pracuje w oparciu o przeglądarkę internetową (nie ma konieczności instalowania zewnętrznego oprogramowania oraz konieczności jego aktualizacji)