Proszę czekać

Dane spółki

DEKRA Polska Sp. z o.o.

 

Adres: ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa

NIP: 522-25-11-608

KRS: 0000061330
Sąd Rejonowy dla m. ST. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy: 1 100 000 zł
   
Zarząd: Mariusz Mankiewicz (Prezes Zarządu)

 

Numer konta bankowego:

Konto główne do płatności w PLN:

65 1880 0009 0000 0011 0255 4000

Deutsche Bank Polska S.A.

Konto do przedpłat dla usług rzeczoznawczych motoryzacji: 

81 1880 0009 0000 0011 0255 4003

Deutsche Bank Polska S.A.