Proszę czekać

Dane spółki

DEKRA Polska Sp. z o.o.

 

Adres: ul. W. Rzymowskiego 28, 02-697 Warszawa

NIP: 522-25-11-608

KRS: 0000061330
Sąd Rejonowy dla m. ST. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy: 1 100 000 zł

Numer konta bankowego: 65 1880 0009 0000 0011 0255 4000
Deutsche Bank Polska S.A.
    
Zarząd: Krystian Nowakowski (Prezes Zarządu), Mariusz Mankiewicz, Filip Wesołowski