Proszę czekać

Certyfikacja pracowników sieci dealerskich

Szkolenia certyfikujące sprzedawców samochodów używanych

 

DEKRA realizuje dedykowane programy szkoleniowe dla pracowników sieci dealerskich, prowadzących sprzedaż samochodów używanych. Celem szkoleń jest przekazanie wiedzy technicznej oraz doskonalenie umiejętności sprzedażowych, odpowiadających standardom sieci.

 

Przykładowe szkolenie w ramach programu certyfikacyjnego obejmuje:

 

  • Moduł techniczny – poświęcony profesjonalnej identyfikacji, ocenie stanu technicznego oraz wycenie wartości rynkowej pojazdów używanych
  • Moduł handlowy – obejmujący wybrane standardy profesjonalnej obsługi klienta

 

Szkolenia techniczne

 

Uczestnicy szkoleń technicznych uzyskują wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu profesjonalnego przeprowadzenia procesu odkupu pojazdu używanego.

 

Szkolenia obejmują:

  • identyfikację pojazdów – w tym metody oceny oryginalności cech identyfikacyjnych pojazdów, omówienie na przykładach spotykanych fałszerstw oznaczeń identyfikacyjnych pojazdów, ustalenie roku produkcji pojazdów;
  • ocenę stanu technicznego pojazdu – w tym usystematyzowanie przebiegu procesu oceny stanu pojazdu, prezentację sposobów ujawniania przeprowadzonych napraw blacharsko-lakierniczych oraz ocenę jakości wykonania wykrytych napraw;
  • ustalenie wartości rynkowej oraz wartości odkupu pojazdów używanych – wykorzystanie komputerowego systemu eksperckiego.

 

Zajęcia prowadzą doświadczeni rzeczoznawcy DEKRA, którzy prezentują różnorodne metody identyfikacji pojazdów używanych oraz sposoby przeprowadzania rzeczoznawczych wycen wartości.

 

Metodyka szkolenia obejmuje: interaktywne wykłady, omawianie stosowanych praktyk i przykładów oraz ćwiczenia praktyczne, w tym: identyfikację i ocenę stanu technicznego przykładowego pojazdu, ustalenie jego rzeczywistej wartości rynkowej i wartości odkupu (wycena wykonywana jest przy wykorzystaniu komputerowego systemu eksperckiego).

 

Po zakończeniu części szkoleniowej przeprowadzany jest egzamin obejmujący ocenę nabytej wiedzy (test) oraz praktyczną umiejętność samodzielnego przeprowadzania oceny pojazdu, a następnie ustalania jego wartości odkupu (w komputerowym systemie eksperckim).

 

Szkolenia handlowe

 

Szkolenia realizowane są w formie warsztatów ukierunkowanych na efektywny trening umiejętności handlowych, zgodnie z najwyższymi standardami profesjonalnej obsługi klienta.

 

Metodyka szkoleń obejmuje m.in.: mini seminaria, dyskusje moderowane, burze mózgów, ćwiczenia indywidualne (m.in. ćwiczenia połączone z autodiagnozą własnych kompetencji), ćwiczenia w zespołach (ćwiczenia partycypacyjne w przykładowych sytuacjach obsługowych w procesie sprzedaży), analizę studiów przypadku, pracę z arkuszami roboczymi i listami kontrolnymi oraz wykorzystanie narzędzi diagnostycznych (testy kompetencyjne, autodiagnozy, ankiety samooceny itp.).

 

Zajęcia prowadzą doświadczeni trenerzy DEKRA, praktycy biznesu, często pełniący również funkcję wykładowcy akademickiego, doradcy i coacha.