Proszę czekać

Badania satysfakcji pracowników

Dlaczego warto poświęcić uwagę zadowoleniu pracowników?

 

Jednym z kluczowych czynników warunkujących efektywne działanie organizacji jest satysfakcja pracowników oraz ich poczucie przynależności do organizacji. DEKRA oferuje usługę przeprowadzenia w pełni anonimowych badań poziomu zadowolenia pracowników. Diagnoza taka realizowana jest według wybranych przez klienta czynników badanych i poziomu istotności.

 

Dzięki diagnozie wychwycić można deficyty w sferze motywacji pracowników oraz określić ich indywidualne preferencje motywacyjne. 

 

Wiedza taka jest bardzo pomocna w procesie opracowywania spersonalizowanych środków motywowania czy podczas modyfikowania dotychczasowego systemu motywacyjnego.

 

W jaki sposób DEKRA mierzy poziom satysfakcji pracowników?

 

Badanie satysfakcji pracowników może zostać przeprowadzone zarówno metodą tradycyjną – kwestionariuszową, jak też poprzez dedykowany dostęp online do platformy badawczej. W obu wariantach jest to proces w pełni poufny, a DEKRA gwarantuje całkowitą anonimowość biorących udział w badaniu respondentów.

 

W jakich obszarach DEKRA bada satysfakcję pracowników?

 • Postrzeganie kultury organizacyjnej, wizerunku firmy i marki
 • Poczucie tożsamości z organizacją i wartościami firmy
 • Misja, wizja i cele strategiczne organizacji
 • Standardy zarządzania – jakość i efektywność zarządzania
 • Polityka zatrudnienia oraz doboru kadr
 • Identyfikowanie się z priorytetowymi celami zespołu / jednostki organizacyjnej
 • Jakość i efektywność komunikacji wewnętrznej
 • Integracja wewnętrzna w zespole i współdziałanie w zespole
 • Współpraca z bezpośrednim przełożonym
 • Współpraca międzywydziałowa (z innymi jednostkami organizacyjnymi firmy)
 • Warunki materialne pracy oraz warunki zatrudnienia
 • Standardy pracy i etyka pracy
 • Wewnętrzne procedury administracyjne
 • Standardy i etyka współpracy z Klientami zewnętrznymi
 • Postrzeganie własnego miejsca i roli w organizacji
 • Ścieżka indywidualnego rozwoju i awansu pracowniczego
 • Oczekiwania wobec organizacji i propozycje działań korekcyjno-rozwojowych

 

Wyniki badania pozwalają w razie zaistnienia takiej potrzeby zmodyfikować stosowany dotychczas w organizacji system motywacyjny zarówno w zakresie gratyfikatorów finansowych jak i niematerialnych. Pozwalają też stworzyć optymalny zestaw motywujących pracownika środków oraz najlepsze dla niego środowisko pracy. Zaangażowany, realizujący swoje aspiracje pracownik, to efektywniejsza i zwiększająca swoja przewagę konkurencyjną firma branży Automotive.