Proszę czekać

Assessment Center | Development Center

Która z usług potrzebna jest Twojej firmie?

 

Assessment Center i Development Center to metody wielowymiarowej oceny kompetencji pracowniczych. Stosuje się je podczas procesów rekrutacyjnych i doboru pracowniczego. Pozwalają na efektywne wsparcie rozwoju potencjału zawodowego pracowników, a w efekcie zwiększenie sprzedaży oferowanych usług motoryzacyjnych. 

 

Assessment Center stosowane jest w procesie rekrutacji na dane stanowisko (zarówno wobec osób wewnątrz, jak i poza organizacją), Development Center to natomiast skuteczne narzędzie oceny osoby zajmującej określone stanowisko w firmie.

Interdyscyplinarna metodyka przygotowana przez DEKRA pozwala na ocenę zarówno kompetencji psychologicznych, społecznych jak i menedżerskich. Klient może liczyć na indywidualne podejście i konfrontację biorącego udział w Assessment lub Development Center z realnymi wyzwaniami, które prędzej czy później zostaną przed nim postawione w czasie pracy na danym stanowisku. Informacja zwrotna pozyskana podczas testów, warsztatów, ćwiczeń, diagnoz i studiów przypadku nie tylko wykluczy nieodpowiednich kandydatów ale pomoże pozostałym w dostosowanym do ich predyspozycji rozwoju.

 

Jakie są cele stosowania wielowymiarowego procesu oceny kompetencji?

  • wybór kandydata posiadającego odpowiednie kompetencje (merytoryczne, sprzedażowe) wymagane na danym stanowisku
  • podniesienie efektywności zespołu sprzedażowego
  • planowanie ścieżek kariery
  • identyfikacja kierunków rozwoju całej organizacji

 

Do kogo skierowana jest oferta?

 

Assessment Center i Development Center to jedne z najpopularniejszych narzędzi HR we wszystkich branżach. Skorzystać z nich mogą wszelkie organizacje kierujące się potrzebą podnoszenia poziomu oferowanych usług i chcące zatrudniać w swojej firmie najbardziej kompetentnych specjalistów. Mogą więc być to zarówno Stacje Kontroli Pojazdów, sieci dealerskie, firmy transportowe jak i serwisy samochodowe czy producenci i dystrybutorzy części samochodowych.