Proszę czekać

Pierwsza kara finansowa RODO – czy jest się czego obawiać?

W połowie marca wszyscy usłyszeliśmy o zaskakującej decyzji UODO, nakładającej na jedną z firm karę w wysokości prawie 1 mln zł za niedopełnienie obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane pozyskała z ogólnie dostępnych rejestrów. Ponadto spółce nakazano dopełnić obowiązku informacyjnego, tj. wysłać listy do osób prowadzących działalność gospodarczą, które nie zostały poinformowanie o fakcie, że ich dane są przetwarzane. To zaś wygeneruje dodatkowe koszty.

 

W związku z tak dotkliwą sankcją wielu przedsiębiorców zaczęło się zastanawiać, czy liczba nakładanych kar finansowych RODO zacznie rosnąć. Wiele osób zadaje sobie także pytanie, czy kara nie była zbyt wysoka oraz czy na pewno się należała.

 

Wszystkie te kwestie rozjaśnia w swoim artykule Radca Prawny i Inspektor Ochrony Danych Grupy DEKRA w Polsce, Hanna Korol.

 

Z artykułu dowiesz się m.in.:

  • jakie inne kary może nałożyć UODO
  • czy dane z powszechnych rejestrów przedsiębiorców podlegają ochronie prawnej
  • jak spełnić obowiązek informacyjny, gdy nie dysponujesz adresami e-mail

 

Pobierz artykuł „Pierwsza kara finansowa RODO - czy jest się czego obawiać?”