Proszę czekać

Komunikat DEKRA

Jako globalny partner na rzecz bezpiecznego świata, przywiązujemy najwyższą wagę do kwestii związanych ze zdrowiem publicznym, dlatego na bieżąco monitorujemy rozwój sytuacji związanej z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie naszego kraju.


Chcemy podkreślić, że, w tym trudnym dla nas wszystkich czasie, DEKRA uczyni wszystko, aby móc zachować ciągłość działania i cały czas świadczyć dla Państwa biznesu usługi najwyższej jakości, jednocześnie zapewniając Państwu najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa.


Nasi pracownicy otrzymali szczegółowe wytyczne w kwestiach higieny oraz profilaktyki infekcji w miejscu pracy i poza nim, oparte o informacje przekazywane przez Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS), Ministerstwo Zdrowa (MZ) i Światową Organizację Zdrowia (WHO).


Zwracamy się do wszystkich Państwa z apelem o stosowanie się do zaleceń dotyczących higieny i profilaktyki infekcji oraz o postępowanie zgodnie ze wskazaniami władz administracyjnych i służb medycznych.


Dziękujemy!

DEKRA Polska Sp. z o.o.