Proszę czekać

DEKRA partneruje cyklowi seminariów pod patronatem PIM

Celem cyklu spotkań jest przedstawienie kierunków rozwoju motoryzacji, nowych rozwiązań technicznych oraz budowanie świadomości proekologicznej młodzieży. Projekt tworzą: konferencja inaugurująca (10.10.2018), cykl pięciu spotkań warsztatowych prowadzonych przez przedstawicieli różnych marek samochodów oraz konferencja podsumowująca (planowana na październik 2019).

 

Projekt "Jedziemy z prądem" dedykowany jest głównie uczniom szkół samochodowych, stąd na sali liczna była obecność młodzieży, nie tylko z Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 ale również z innych, o podobnym profilu kształcenia.

 

Grupa DEKRA w Polsce patronuje wydarzeniu. Pan Mariusz Mankiewicz, Wiceprezes Zarządu w Grupie DEKRA w Polsce, był jednym z panelistów podczas seminarium inaugurującego - wygłosił prelekcję „Czy rozwój technologiczny wyprzedzi przyjemność z jazdy pojazdami autonomicznymi?".

 

W gronie prelegentów znaleźli się także: Roman Kantorski (Prezes Polskiej Izby Motoryzacji), Jan Okulicz-Kozaryn (Toyota Motor Poland), Piotr Falfus (Manager Dywizji Manufacturing & Supply Chain, Goldman Recruitment),  Andrzej Smak (Akademia Toyoty i Lexusa Toyota Motor Poland), Aneta Musiał-Morawska (Exact Systems), dr. Grzegorz Tchorek (Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski),
Michał Grzybowski (Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski, Studenckie Koło Naukowe Elektromobilności), Oskar Bogacz (Politechnika Warszawska, Koło Studenckie „Proton Dynamics”) oraz Marta Pająk (Politechnika Warszawska).

 

Partnerami merytorycznymi spotkania - obok Grupy DEKRA w Polsce - były takie firmy i instytucje, jak: Toyota Motor Poland, Goldman Recruitment, Exact Systems oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Politechnika Warszawska.

 

Konferencja "Jedziemy z prądem" - fot. 1 - DEKRA

 

Konferencja